Sauga, sveikata, aplinka ir kokybė

Saugos, sveikatos, aplinkos ir kokybės politika siekiama užtikrinti atitikimą Sarens misijai ir vertybėms, kur „atsidavimas saugai“ reiškia užtikrinti, kad nebūtų daroma žala jos darbuotojams, rangovams, paslaugų teikėjams ar aplinkai.

„Sarens“ vadovybė ir visi darbuotojai yra įsipareigoję gerbti ir apsaugoti žmonių sveikatą, laikytis aplinkos apsaugos pareigos, saugoti turtą ir patenkinti klientų lūkesčius. Sarens į visas veiklas integravo saugos, sveikatos, aplinkos ir kokybės reikalavimus; konkrečiau Sarens projektų valdymo procedūroje (SPM) ir rūpintis prevencine priežiūra, kad priimami sprendimai užtikrintų ekonominį vystymąsi, aplinkos kokybę ir socialinį teisingumą, siekiant nuolat gerinti veiklos rezultatus ir pasiekti suinteresuotųjų šalių reikalavimus.

Teikdami kokybiškas paslaugas savo klientams, Sarens išvengs žalos žmonėms ir aplinkai

Sarens įsipareigojimas saugos, sveikatos, aplinkos ir kokybės valdymui pasiekiamas šiais būdais:

  • Integruotos valdymo sistemos įdiegimas pagal ISO9001:2015, ISO14001:2015, OHSAS18001:2007
  • Atsižvelgdami į Sarens klientų ir suinteresuotųjų šalių poreikius ir lūkesčius.
  • Tikslų nustatymas ir mūsų veiklos rezultatų (KPI) įvertinimas, atsižvelgiant į juos, siekiant nuolatinio tobulėjimo.
  • Periodinė  medicininė priežiūra visiems Sarens darbuotojams, siekiant stebėti ir valdyti profesinės sveikatos riziką
  • Saugaus elgesio mokymai visiems darbuotojams
  • Mūsų paslaugų projektavimas, statyba ir eksploatavimas saugiai, patikimai, efektyviai ir atsakingai už aplinką